Nadużywanie portali społecznościowych

image

Interpersonalne relacje, które utrzymywane są przy pomocy społecznościowych portali sprawiają, że dochodzi do powstania mikrospołeczności wirtualnych. Z tego zjawiska cieszą się przede wszystkim osoby młode, które mogą funkcjonować pomiędzy dwoma światami, nierzadko ten wirtualny uznawany jest za bliższy. Sieć umożliwia im swobodne wybieranie przestrzeni, do której chcą przynależeć. Obecnie w internecie znajdziemy co najmniej kilkanaście popularnych serwisów społecznościowych, które łączą różne osoby, biorąc pod uwagę ich poglądy i pasje. Dzięki społecznościowym portalom, takim jak chociażby Facebook, ludzie mogą realizować się na różnych płaszczyznach. Internetowe medium pozwala na szybkie prezentowanie wiadomości na swój temat, przemyśleń i ilości kontaktów. Niemniej jednak nazbyt intensywna aktywność użytkowników portali społecznościowych, może prowadzić do zjawiska nadużywania sieci, w efekcie zaś do uzależnienia. Spędzanie zbyt dużej ilości czasu w internecie, ma wpływ na zaniedbywanie pozostałych sfer życia, takich jak relacje z innymi ludźmi. W wyniku nadużywania tego medium, pojawia się niemożność wykonywania zawodowej pracy, czy też kontynuowania nauki pomimo właściwego intelektu. Uzależnienie tego typu, ma także nieoceniony wpływ na zawężenie pola zainteresowań. 

U użytkowników nadmiernie korzystających z sieci, poza zaniedbaniami w wyżej wymienionych sferach, mogą występować także agresywne zachowania. Opierając się na badaniach, można powiedzieć, iż źródło coraz to częstszych przemocowych aktów, stanowi nowoczesna technologia cyfrowa, która ukazuje obrazy pełne wrogości i brutalności wobec innych ludzi i całego świata. Płaszczyzna ta zaś odpowiada za generowanie zaburzeń w zachowaniu i postaw patologicznych. Użytkownicy z początku zafascynowani bezkarnością, zadają ból bohaterom wirtualnym, aby później podobne akty przenosić do codziennego świata. Jest to tak zwana cyberagresja, której towarzyszy bezpośrednio pojęcie cyberprzemocy, które definiowane jest, jako gnębienie, dręczenie, czy też nękanie innych osób przy pomocy blogów, komunikatorów, for dyskusyjnych albo portali społecznościowych. Możliwość bycia anonimowym i nierozpoznawalnym skłania użytkowników sieci do kierowania swoich nierzadko nieprzyzwoitych czy też wulgarnych wypowiedzi w kierunku do różnych innych osób. Można nierzadko zaobserwować łamanie norm etycznych, moralnych i społecznych poprzez udostępnianie obrazów i treści o charakterze rasistowskim albo pornograficznym. 

Nadużywanie internetu wiąże się z trzema różnymi fazami uzależnienia, które zostały opisane przez Kimberly S. Young: 

  • Faza pierwsza - zaangażowanie: faza ta wiąże się z inicjacją z komputerem, który podłączony jest do internetu. Użytkownik kontaktując się z urządzeniem, czuje ekscytację, zainteresowanie i fascynację. Po pewnym czasie, surfowanie staje się lekarstwem na samotność i złe samopoczucie. 
  • Faza druga - zastępowania: użytkownik coraz mocniej odczuwa potrzebę kontaktowania się z cyberznajomymi. Możliwość nawiązywania rozmowy w każdym momencie, daje mu uczucie równowagi i spokoju. 
  • Faza trzecia - ucieczki: uzależnienie coraz bardziej postępuje. Użytkownik w internecie spędza coraz większą ilość czasu, izolując się przy tym od otaczającego go świata. Odczuwa coraz bardziej samotność, nachodzą go również stany depresyjne. Kiedy próbuje zmniejszyć czas spędzany w internecie, odczuwa symptomy odstawienne. 

Osoby, które uzależniły się od internetu, tak samo jak uzależnieni od psychoaktywnych substancji, nie przyznają się do istnienia owego problemu. Nie potrafią się skupić na innych, poza siecią aspektach życia. W czasie przeprowadzonych licznych badań wykazano, iż sieć prowadzi do dezorganizacji życia, spychając jakiekolwiek obowiązki na dalsze plany. Uporczywa myśl na temat tego, co dzieje się w sieci, nie pozwala na normalne funkcjonowanie osobom uzależnionym. 

Sieć internetowa stanowi źródło interpersonalnych kontaktów, wywiera znaczący wpływ na ich intensywność i jakość. Osobom, które lubią eksperymentowanie, bawienie się swoim wizerunkiem, internet pozwala na kreowanie własnej tożsamości w świecie wirtualnym. Użytkownicy, którzy na codziennym gruncie nie umieją albo nie mają możliwości co do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu, sieć udostępnia płaszczyznę, na której bez problemu mogą dbać o własne pragnienia, napotykając na podobnych do nich ludzi. Internet bez wątpienia, ma wiele wartościowych i pozytywnych cech, niemniej jednak jego nadużywanie może prowadzić do niezbyt bezpiecznych konsekwencji, mających związek z zaniedbaniem zdrowia psychicznego, fizycznego i ról społecznych, jak również właściwych relacji z osobami, które istnieją poza siecią. 

Zobacz także: Interwencja – co to jest i jak ją mądrze przeprowadzić?